KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. maddesi uyarınca “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kapsamında; iletişim formu aracılığıyla otomatik yollarla bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla işlenen/ toplanan kişisel verileriniz hakkında veri sorumlusu sıfatıyla GEO Global Eğitim Organizasyonu Limited Şirketi (“GEO”) tarafından aydınlatılmaktasınız.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Aktarılması Amacı ve Hukuki Sebebi;
1.1. Ad soyad, e-posta adresi, cep telefonu numaranız, konu ve iletiniz kısmına yazmış olduğunuz bilgiler iletişim talebinizin oluşturulması, incelenmesi ve yerine getirilmesi amacıyla, KVKK 5/2 maddesi uyarınca bir hakkın tesisi hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

1.2. Kişisel Verileriniz; Gerektiğinde ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla KVKK 5/2 maddesi uyarınca Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayalı olarak ‘’Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları‘’ ile paylaşılabilecektir.

1.3. Kişisel Verileriniz, faaliyetlerimize ilişkin olarak gerekli dış hizmetlerin alınmasına yönelik yaptığımız sözleşmelerin ifası için ve ancak bu amaçla sınırlı olarak KVKK 5/2 maddesi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayalı olarak iş ilişkisi içinde olduğumuz, hizmet aldığımız Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, biletleme işlemleri için yurt içi ve yurt dışı Seyahat Acentesi, Havayolu Şirketleri, Otel ve Konaklama Yerleri sözleşme kapsamında hizmeti vermek üzere işbirliği içinde olduğumuz Dil Okulu ve Eğitim Kuruluşu, bir hukuki uyuşmazlık halinde hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla hizmet aldığımız Avukatlar ile; mali yükümlülükler nedeniyle hizmet aldığımız Mali Müşavirler ile, denetim durumlarında Denetçiler ile Öğrenci’ye ait kişisel veriler işlemin gerçekleşmesi için gerekli amaç ile sınırlı olarak işlenmekte ve paylaşılmaktadır.

2. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması
Faaliyetlerimizde kullanılan e-posta ve müşteri ilişkileri yönetimi yazılımlarının sunucularının yurt dışında bulunması nedeniyle, kişisel verileriniz KVKK 9. madde uyarınca açık rızanız bulunması halinde bu sistemlerin kullanımı sırasında yurt dışına aktarılacaktır.

3. Haklarınız:
GEO tarafından verilerinizin işlendiği ölçüde kişisel verileriniz bakımından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca belirtilen haklara sahipsiniz.

4. Yükümlülükleriniz
Üçüncü bir kişinin kişisel verisini ‘’İletişim” Formu aracılığı ile verdiğiniz takdirde, söz konusu kişinin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatıldığını, bilgilerinin GEO’ya aktarılmasına rıza vermiş olduğunu ve bu konuda sizi yetkilendirmiş olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.

5. Veri Sorumlusuna Başvuru
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

6. Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi
Veri Sorumlusu Unvan: GEO Global Eğitim Organizasyonu Limited Şirketi
Mersis no : 0394125028400001
E-posta adresi : info@geoturkey.org
Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: info@geoturkey.org
Fiziki Posta adresi : Nisbetiye Mah. Nisbetiye Cad. No:24 / 17 Beşiktaş İstanbul

Kişisel verilerimin yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenmesi ve aktarılması hakkında aydınlatılarak bilgilendirildim.