Sosyal sorumluluk bilincimiz ile işbirlikleri kurarak destek oluyoruz.

Yaşadığımız ülkede ulusal ölçekte ve işbirliği yaptığımız kurumlarda yerel ölçekte yabancı dilin önemini görünür kılmak ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi için çalışıyoruz. Hizmet verdiğimiz öğrenciler ve öğretmenler bireysel kazanımlarının yanında bulundukları kurumların farkındalığını artırmak konusunda dikkat çekici bir etki alanına sahipler. Bu etkinin çoğalarak yaygınlaşması için kurum işbirliklerinde bireysellikten gelen bu değişim ve farkındalık alanını önemli buluyoruz. Ayrıca veliler, çocukları için gösterdikleri özen ile çevrelerine örnek teşkil ediyorlar.

Her işbirliği yeni bir etki alanını beraberinde getiriyor ve yabancı dil eğitimine duyulan önemin yaygınlaşmasına imkan sunuyor. Bu etki, bizim her çalışmamızın üstüne yeni bir basamak inşa etmemizi sağlıyor. Bölgede, eğitim alanında düzenlediğimiz konferans, panel ve organizasyonlar, öğrencileri teşvik edici yarışmalar inandığımız değerleri görünür kılmaya yardımcı oluyor.

``Önemsiyoruz Sosyal Girişimi``

GEO Global Eğitim Organizasyonu olarak edindiğimiz bilgi ve birikimi farklı ölçekteki kurum ve kuruluşlar ile toplumsal fayda sağlamak üzere paylaşmayı bir sosyal sorumluluk bilinci olarak görüyoruz. Emek verdiğimiz her işbirliğinin sosyal etki odaklı ilerlemesini öncelikli görüyoruz.

Özel durumu olan 0-6 yaş aralığındaki çocuklar için 120’den fazla gönüllüsü ile oyun ve oyuncaklar tasarlayan, İstanbul merkezli sosyal girişim olan Önemsiyoruz’u destekliyoruz. Temel amacı, çocukların benlik bilincini ve çevresiyle olan etkileşimini destekleyen ürünler geliştirmek olan organizasyona kurumsal ölçekte katkı sağlamaya 2015 yılından bu yana devam ediyoruz.

``Yarışma``

Öğrencilere eğitim yaşamlarına katkı sağlayacak fırsatlar sunmayı önemsiyoruz. GEO ve ELS Dil Okulları’ nın işbirliği ile “Gaziantep ve Halep Kardeş Şehirler Projesi” için bir kompozisyon yarışması düzenlendi. What does it mean to be a Global Citizen? (Küresel vatandaş olmak sizce nedir?) konulu kompozisyon yarışmasının sonunda; Gaziantep’ ten 3 öğrenci ve 1 öğretmeni ve Halep’ten 1 öğrenci, 2012 yılında uçak, vize, konaklama ve eğitim konularındaki tüm masrafları karşılanarak ELS Dil Okulları’nda dil eğitimi için ABD’ ye gönderildi.

``Panel ve Sergi``

Eğitim alanında ihtiyaç duyulan farkındalık seviyesine ulaşmak için yapılması gerekenleri keşfetmek üzere düzenlenen paneller, sektöre projeksiyon tutmayı sağlar. Var olan çalışmaların artıları ve geliştirilmeye açık olan alanlarının belirlenmesine yardımcıdır. Sektör aktörleri ve panel dinleyicilerinin katılımı ile gerçekleşen soru-cevap bölümü ihtiyaçların görünürlüğünü sağlamıştır.

Panel ile eş zamanlı olarak düzenlenen “Eğitimde Gaziantep’in Değerleri Fotoğraf Sergisi” ile geçmişten günümüze şehirde eğitime katkıda bulunmuş öğretmenlere ve öğrencilerine ait karelerle nostaljik bir yolculuğa çıkmanızı sağlamıştır.

``Seminerler``

Global Eğitim Organizasyonu (GEO), insanları eğitimin önemi ve eğitim olanakları hakkında bilinçlendirme konusunda kendini sorumlu hissediyor. Bu kapsamda hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok seminer ve kongre düzenleyerek ve bu tür organizasyonlara aktif bir şekilde dahil olarak bilgiye erişip yaygınlaşmasında bir rol üstleniyor.

Gerçekleşen seminerler:

  • Burslu Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları
  • FULLBRIGHT Bursları
  • İngilizce Yaz okulları
  • Amerika’ da Ücretli Staj ve İş Fırsatları

Seminerler; ilkokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak hayallerini gerçekleştirmeleri için yol göstericidir.

”Eğitimde Kalitenin Yükseltilmesi ve Yabancı Dilin Eğitiminin Önemi” konusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte GEO, bilgi ve deneyimini paylaşmak üzere öğrenci, veli ve alanda çalışan uzmanlar ile bir araya gelmeyi sürdürüyor.